21th century skills
Leren samenwerken, creatief denken en ontdekkend leren is voor het creëren van 'wereldburgers' eveneens belangrijk. Daarin krijgen 21-eeuwse vaardigheden een meer structurele plek binnen ons onderwijs. We gaan school breed meer projectmatig in thema's werken. Ook dit doen we vanaf schooljaar 2018-2019.