Taal is ons ding!
Naar onze stellige overtuiging is goede taalvaardigheid de sleutel voor ontwikkeling.  Wij zien taal dan ook als speerpunt van ons onderwijs. Wij willen excelleren op het gebied van taalonderwijs. Dit doen wij door maatwerk te bieden in de klas maar ook buiten de groep in een apart taalklas voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal zoals nieuwkomers, die wij vanaf groep 1 de Nederlandse taal leren.
Ook willen wij Nederlandse les mogelijk blijven maken voor ouders en andere wijkbewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal.
Daarnaast zijn wij van mening dat kinderen extra mogelijkheden krijgen wanneer wij ze vanaf groep 1 een wereldtaal leren. Daarom starten wij in het schooljaar 2018-2019 met Engels in alle groepen in plaats van Engels vanaf groep 7. Op deze manier worden de mogelijkheden om te communiceren in een globaliserende maatschappij vergroot.