Gezond in beweging
Een gezonde leefstijl is belangrijk voor je welzijn, voor je toekomst. Daarom besteden wij daar als school ook aandacht aan. We zijn een gezonde school op het gebied van bewegen, maar ook op het gebied van gezonde voeding. Wij doen mee aan het project KEIGAAF! waarin we samenwerken met Maastricht University, GGD en Sport Hogeschool Fontys. We hebben een vakleerkracht voor de gymles en we organiseren naschoolse sportactiviteiten. En regelmatig komen verenigingen tijdens onze gymlessen een gastles verzorgen.