Ouders

Wij zijn er van overtuigd dat kinderen zich beter ontwikkelen wanneer ouders betrokken zijn bij de hun kind en bij het Spilcentrum. Samen met ouders willen wij kinderen optimale ontwikkelings­kansen bieden binnen een veilige, uitdagende leeromgeving. We willen werken vanuit een "samen-cultuur". Dat wil zeggen dat ouders en professionals met elkaar praten, nieuwsgierig zijn naar elkaar, elkaar ontmoeten en expert zijn vanuit verschillende invalshoeken.

Ouderbetrokkenheid bestaat voor ons uit het bouwen aan onderling vertrouwen,  het bouwen aan gezamenlijk werken aan educatie. Daarnaast is ouderbetrokkenheid ook ouders betrekken bij onze activiteiten en lessen.

Binnen Spilcentrum Mirabel werken we aan een goede vertrouwensrelatie door:
 • ouders adequaat te informeren over ons beleid en onze ambities
 • ouders  structureel te informeren via het ouderportaal over hetgeen er gebeurt in de klas
 • te werken met een persoonlijke intake, waardoor we meer te weten komen over het kind, de kenmerken van het gezin en de opvoeding
 • huisbezoeken af te leggen
 • gezamenlijke activiteiten en een doorgaande leerlijn met het peuterwerk, waardoor ouders al vroeg in contact komen met de school
 
We werken gezamenlijk aan educatie door:
 • inloop bij de kleuters en twee keer per jaar kijkmomenten (minilesjes en/of ouderkring) in de groep te organiseren waardoor ouders zicht krijgen op wat er in de groep gebeurt en thuis daarmee ook aan de slag kunnen gaan
 • het organiseren van informatie-avonden 
 • het voeren van rapportgesprekken met kinderen en ouders tegelijk
 • thematafels in de klas waarover kinderen kunnen vertellen
 
We betrekken ouders in onze lessen/bij onze activiteiten door:
 • ouders in te zetten als expert en ouders kinderen te laten vertellen over hun werk of hobby
 • ouders te vragen een helpende hand te bieden