Groepsdynamisch onderwijs
Het begeleiden van kinderen bij hun totale ontwikkeling vinden wij belangrijk. Onze school wil een leefklimaat creŽren, waar kinderen naast het leren ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, hun zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen, positief gedrag aanleren en kennis opdoen van andere culturen en opvattingen. 

Wij willen 'prettig omgaan met elkaar'. Dit doen wij door gebruik te maken van het concept Groepsdynamisch onderwijs (GDO) en met name GDO conflicthantering en de sociokring.

Ruzie maken gebeurt. Het is niet erg, als een kind maar weet hoe het een ruzie kan oplossen. De GDO conflicthantering leert kinderen wat ze moeten en kunnen doen bij het oplossen van een ruzie. De sociokring leert ze hoe ze prettig met elkaar om kunnen gaan. Elke week bespreken we in de sociokring welke dingen goed gaan en welke punten nog beter kunnen. De groep kiest een verbeterpunt waaraan gewerkt wordt (het is zichtbaar in de klas op het 'verbeterbord'). Aan de hand van de groepsthermometer evalueren we elke dag of de kinderen prettig met elkaar zijn omgegaan.

Een keer per maand vullen kinderen een individuele thermometer in. Hiermee meten wij het veiligheidsgevoel van kinderen. Naar aanleiding van deze gegevens kan de leerkracht met het kind in gesprek gaan.

Op school is een uitgebreid boekje over GDO beschikbaar voor ouders.
Wij vinden het belangrijk dat regels en afspraken duidelijk en zichtbaar zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Zo kunnen we elkaar aanspreken als zich ongewenste situaties voordoen. Klik hier voor het respect-protocol.