Gesprekken en rapporten
Per schooljaar zijn er standaard  een aantal momenten gepland voor gesprekken met de leerkracht of momenten waarop u van ons een rapport ontvangt over de resultaten van uw kind. Vanzelfsprekend is er altijd tussendoor de mogelijkheid een afspraak te maken om te praten over uw kind. 

We beginnen het jaar met een start-/kennismakingsgesprek (in de tweede week van het schooljaar). Ouders en leerkracht maken kennis met elkaar en stemmen zaken af, spreken verwachtingen uit. Wij ontvangen in dit gesprek graag informatie over uw kind. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer een rapport mee naar huis.
  • Het eerste rapport in of rond februari. Tevens is er daarna een rapport gesprek.
  • Het tweede rapport gaat in juli mee naar huis. Een gesprek is mogelijk als u daaraan behoefte heeft.
Wij zullen altijd met u contact opnemen voor een gesprek als wij ons zorgen maken over de ontwikkeling of als ons dingen opvallen. Wij hopen dat u dat ook doet. Gesprekken buiten de cyclus zijn dus altijd mogelijk. 

Omdat de periode tot februari lang is, bepalen wij of wij in november met u als ouders willen overleggen. Mocht u zelf behoefte hebben aan een gesprek dan kan dat. Geeft u dit dan aan bij de leerkracht?

Kleuters 
In groep 1 stromen kinderen binnen als zij 4 jaar geworden zijn. Er is altijd een aantal wenmomenten van te voren. Nadat uw kind bij ons is begonnen bespreken wij na ongeveer 6 weken de voortgang met u. Leerlingen uit groep 1 krijgen geen rapport. Leerlingen uit groep 2 krijgen in juli een rapport mee naar huis. Wij voeren met ouders wel gesprekken over de ontwikkeling hun kind.