Donderdag 26 april vieren wij op school en met de...

Algemeen

SALTO-school Louis Buelens is an international orientated primary school in Eindhoven. We offer a complete programme for students from 4-12 from diverse international backgrounds.
We are a welcoming community of students, staff and parents. We all approach life from a different culture and background and with the languages we know. We find each other in our common goal: to create a stimulating learning environment in which everyone feels at home. We have small classes which allow us tob etter connect with the individual needs of our students.
We teach the Dutch language and are about to start (from schoolyear 2018-2019) teaching Englisch in all levels. For students who have special needs learning the Dutch language we have a “Language Class” in which students get special attention.


SALTO-school Louis Buelens is een internationaal georiënteerde school waar iedereen welkom is. Een school waar ouders en leer­krachten elkaar ontmoeten, leren kennen, samen­werken en zich gewaardeerd en gesteund voelen. Een school die maatwerk biedt en recht doet aan verschillen. Wij vinden dat de ontmoeting met de ander een kans is voor je eigen ontwikkeling! Op dit moment telt onze school 120 leerlingen afkomstig uit 20 verschillende nationaliteiten.  Wij zien in onze school de steeds meer globaliserende wereld terug en daarom vinden wij het van belang om oog en aandacht te hebben voor de internationale context van ons onderwijs: een internationaal georiënteerd curriculum door Engels als wereldtaal toe te voegen aan het onderwijsaanbod in alle groepen.

Taal is ons ding!
Naar onze stellige overtuiging is goede taalvaardigheid de sleutel voor ontwikkeling.  Wij zien taal dan ook als speerpunt van ons onderwijs. Wij willen excelleren op het gebied van taalonderwijs. Dit doen wij door maatwerk te bieden in de klas maar ook buiten de groep in een apart taalklas voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal zoals nieuwkomers, die wij vanaf groep 1 de Nederlandse taal leren.
Ook willen wij Nederlandse les mogelijk blijven maken voor ouders en andere wijkbewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal.
Daarnaast zijn wij van mening dat kinderen extra mogelijkheden krijgen wanneer wij ze vanaf groep 1 een wereldtaal leren. Daarom starten wij in het schooljaar 2018-2019 met Engels in alle groepen in plaats van Engels vanaf groep 7. Op deze manier worden de mogelijkheden om te communiceren in een globaliserende maatschappij vergroot. 

21th century skills
Leren samenwerken, creatief denken en ontdekkend leren is voor het creëren van ‘wereldburgers’ eveneens belangrijk. Daarin krijgen 21-eeuwse vaardigheden een meer structurele plek binnen ons onderwijs. We gaan school breed meer projectmatig in thema’s werken. Ook dit doen we vanaf schooljaar 2018-2019. 

Gezond in beweging
Een gezonde leefstijl is belangrijk voor je welzijn, voor je toekomst. Daarom besteden wij daar als school ook aandacht aan. We zijn een gezonde school op het gebied van bewegen, maar ook op het gebied van gezonde voeding. Wij doen mee aan het project KEIGAAF! waarin we samenwerken met Maastricht University, GGD en Sport Hogeschool Fontys. We hebben een vakleerkracht voor de gymles en we organiseren naschoolse sportactiviteiten. En regelmatig komen verenigingen tijdens onze gymlessen een gastles verzorgen. 

Talentontwikkeling
Bij SALTO draait alles om talentontwikkeling: van kinderen maar ook van leerkrachten. Op SALTO-school Louis Buelens worden kinderen gestimuleerd op alle gebieden. We doen onder schooltijd, maar ook door na-schoolse activiteiten aan te bieden. Zo is er een taalklas, waar bijv. ook wordt gekookt, er zijn dans- en dramalessen. We hebben een muziekdocent in ons team. Dit zijn een paar voorbeelden. Onze leerkrachten worden ook uitgedaagd hun talenten verder te ontwikkelen en hun kennis te delen. Dit is een continue proces.

SALTO
SALTO staat voor Samen, Actief, Leren, Talenten, Ontwikkelen. Op de 22 scholen die onderdeel zijn van SALTO leren wij kinderen om met zelfvertrouwen, hard werken, lef en discipline hun talent in te zetten, zodat ze hun dromen kunnen waarmaken!
Samen met ouders voelen SALTO-medewerkers zich verantwoordelijk voor kinderen en werken we aan de ontwikkeling van kinderen. Bij SALTO stimuleren we een gezonde leefstijl: de kinderen van nu zijn immers de werknemers van de toekomst. Dit alles vormt DE basis om te leren voor het leven. #SALTO!
Meer informatie over SALTO, haar visie en strategische speerpunten, de aangesloten scholen etc. leest u op www.salto-eindhoven.nl.

De geschiedenis
Onze school is genoemd naar de 22-jarige Belgische piloot uit Tervuren, die in de buurt waar nu de school staat, in 1960 verongelukte. Tijdens een motorstoring stuurde hij zijn straaljager buiten de bebouwde kom en gebruikte met opzet niet zijn schietstoel. Zodoende redde hij het leven van vele Eindhovenaren. Een  heldendaad! In 1971 kreeg onze school deze naam. In het najaar van 2018 bestaat onze school 50 jaar. In het schooljaar 2018-2019 gaan wij hier uiteraard aandacht aan besteden.