Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) biedt de mogelijkheid aan ouders en teamleden om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. De MR geeft gevraagd (door de directie) of ongevraagd advies aan de directie ten aanzien van het schoolbeleid. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen waar de MR formeel mee moet instemmen of over moet adviseren, voordat dit beleid van kracht kan gaan. Dit is bijvoorbeeld het financieel beleid, schooltijden, schoolplan, ouderbeleid.

Het reglement van de MR kent een wettelijk kader, waarin onder andere de verkiezingen van zowel de vertegenwoordiging van de ouders als van het team is vastgelegd. Klik hier voor eigen kader medezeggenschap getekend.pdf 
 
Op onze school bestaat de MR op dit moment uit twee ouders en twee leerkrachten. Op uitnodiging van de MR is de directeur aanwezig op de vergadering. Uiteraard kunnen ook ouders  leden van de MR aanspreken en eventueel worden uitgenodigd om een onderwerp tijdens een vergadering toe te lichten. De MR vergaderingen zijn in principe openbaar. De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:
Oudergeleding
Juliet Gagnon (meest rechts)
Mohamed el Aater (meest links)

Teamgeleding
Renske Groenemans (voorzitter)
Jolanda Buster (secretaris)

 
Aftreden vindt plaats volgens een rooster van aftreden, waarna verkiezingen worden uitgeschreven.

Onder de knop verslagen leest u de verslagen van de MR.
Als u een vergadering wilt bijwonen als toehoorder, dan kan dat. Het is wel nodig dat u zich aanmeldt bij de voorzitter (Renske Groenemans) op r.groenemans@bs-louisbuelens.nl