Verlof en verzuim
Als uw kind niet naar school kan komen, dan vragen wij u ons vóór 8.30 uur te bellen.  Wij zijn vanaf 8:00 uur telefonisch bereikbaar op 040-241 3 13.
 
Er is een aantal dagen waarop u voor uw kind vrij kunt vragen. Over het algemeen zijn het die dagen, waarvoor elke werknemer ook verlof kan opnemen: bijwonen huwelijk, jubilea, begrafenissen, kerkelijke of levensbeschouwelijke verplichtingen.

Verlof moet altijd ruim van te voren schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd.
Hiervoor moet u een verlofformulier gebruiken. Dit formulier kunt op ophalen/aanvragen bij de directeur.

Voor religieuze feesten die langer dan één dag duren kan maximaal 1 dag vrij worden gegeven. Het verlof wordt gegeven voor de eerste dag van het feest. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de directeur.