Schooltijden
Onze schooltijden zijn elke dag gelijk.
Wij gaan naar school van 8:30 tot 14:00 uur.
Op onze school werken wij met een continurooster. Dit betekent dat uw kind(eren tussen de middag eten en pauzeren op school. Wij vragen geen bijdrage voor het overblijven.
 
Van 10:15 tot 10:30 uur is er een kleine pauze voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Voorafgaand aan deze korte pauze eten wij fruit met de kinderen in de klas. Wij promoten het eten van fruit. Wij schrijven ons daarom elk jaar in voor het Europees Schoolfruitprogramma. Ook besteden wij elk jaar aandacht aan de week van de pauze-hap.
Dit jaar is dat in de week van 24 t/m 28 september 2018. 

De kleuters spelen 3 keer per dag buiten. Ook zij eten elke dag fruit in de klas.
 
Tussen 12.00 en 12:10 uur eten de kinderen van groep 4 t/m 8 met de leerkracht in de klas. Daarna spelen de kinderen onder toezicht van surveillanten en een buitenspeelcoach een half uur buiten. Voor een lunchpakketje zorgt u zelf. Wij zijn een gezonde school. Let u op met het meegeven suikerhoudende drankjes? Een keer per week (op vrijdag) hebben wij een 'waterdag'. Die dag drinken we alleen water.
 
Kinderen uit groep 1 t/m 3 pauzeren om 11:30. Zij spelen dan buiten, onder toezicht van surveillanten. Om 12:00 uur eten zij met de leerkracht in de groep. 

Vakanties en lesvrije dagen

Studiedag                25 september 2018       
Herfstvakantie        15 t/m 19 oktober 2018
Studiedag                8 november 2018
Studiedag                10 december 2018
Kerstvakantie          24 dec. 2018 t/m 4 januari 2019
Carnaval                   4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie             22 april t/m 3 mei 2019
Lesvrije week           30 mei t/m 10 juni 2019
Zomervakantie        8 juli t/m 16 augustus 2019