Donderdag 26 april vieren wij op school en met de...
Wat is onze kwaliteit?
Na groep 8 gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Uit feedback vanuit het voortgezet onderwijs (wij blijven onze oud-leerlingen nog een aantal  jaren volgen) weten we dat de kwaliteit van onze verwijzingen zeer goed is.  Kinderen van onze school komen op een plek terecht waar ze zich op een goede manier verder kunnen ontwikkelen, passend bij hun aanleg, kennis, vaardigheden en motivatie. 

Sinds 2016 hebben wij na een uitgebreid onderzoek in 2015 besloten te gaan werken met de eindtoets van Route 8. Een eindtoets die past bij onze kinderen. De toets is adaptief en past zich dus aan het niveau van het kind aan. Een voordeel vinden wij. Daarnaast is het een toets die maximaal 3 uur duurt en waarbij kinderen zelf de volgorde kunnen bepalen. Onze kinderen van groep 8 waren enthousiast en de resultaten  waren hoog!

Met een score van 212,7  scoren wij ruim boven de bovengrens van het gemiddelde dat in 2017 is vastgesteld op 201,0. De ondergrens lag op 185,0 en het gemiddelde was 193. Wij zijn trots op deze resultaten. Ter vergelijking: in 2016 scoorden wij 199,4 en was het landelijk gemiddelde  193,8. De ondergrens lag toen op 185,8.

Uitstroomgegevens: 
 
Schooljaar -> 2013 2014 2015 2016 2017
           
% uitstroom naar:          
VMBO basis/kader 39,2 25 60 31,25 37,5
VMBO theoretisch/MAVO 17,4 50 10 25 0
HAVO 34,8 8,3 20 25 37,5
VWO 8,6 16,6 10 18,75 25