Our school
SALTO-school Louis Buelens is an international orientated primary school in Eindhoven. We offer a complete programme for students from 4-12 from diverse international backgrounds.
We are a welcoming community of students, staff and parents. We all approach life from a different culture and background and with the languages we know. We find each other in our common goal: to create a stimulating learning environment in which everyone feels at home. We have small classes which allow us tob etter connect with the individual needs of our students.
We teach the Dutch language and are about to start (from schoolyear 2018-2019) teaching Englisch in all levels. For students who have special needs learning the Dutch language we have a "Language Class" in which students get special attention.


Onze school
SALTO-school Louis Buelens is een internationaal georiënteerde school waar iedereen welkom is. Een school waar ouders en leer­krachten elkaar ontmoeten, leren kennen, samen­werken en zich gewaardeerd en gesteund voelen. Een school die maatwerk biedt en recht doet aan verschillen. Wij vinden dat de ontmoeting met de ander een kans is voor je eigen ontwikkeling! Op dit moment telt onze school 120 leerlingen afkomstig uit 20 verschillende nationaliteiten.  Wij zien in onze school de steeds meer globaliserende wereld terug en daarom vinden wij het van belang om oog en aandacht te hebben voor de internationale context van ons onderwijs: een internationaal georiënteerd curriculum door Engels als wereldtaal toe te voegen aan het onderwijsaanbod in alle groepen.

Onze geschiedenis
Onze school is genoemd naar de 22-jarige Belgische piloot uit Tervuren, die in de buurt waar nu de school staat, in 1960 verongelukte. Tijdens een motorstoring stuurde hij zijn straaljager buiten de bebouwde kom en gebruikte met opzet niet zijn schietstoel. Zodoende redde hij het leven van vele Eindhovenaren. Een  heldendaad! In 1971 kreeg onze school deze naam. In het najaar van 2018 bestaat onze school 50 jaar. In het schooljaar 2018-2019 gaan wij hier uiteraard aandacht aan besteden.