Wijziging directie

09-07-2018
Met ingang van het nieuwe schooljaar is Timo van den Heuvel benoemd als directeur van SALTO-school Louis Buelens. Arabella Ganzeman wordt directeur op SALTO-school De Floralaan. Madeleine Vugs blijft bouwleider op de Louis Buelens.
Deze directiewisseling heeft te maken met een verandering die wij willen doorvoeren op onze school. We gaan het onderwijs-concept aanpassen en internationalisering nog centraler neerzetten. Dit gaan we doen door intensief samen te werken met SALTO-school De Vuurvlinder. Een school met eigentijds onderwijs, waar al veel expat en internationaal georiŽnteerde-kinderen les krijgen. Organisatorisch betekent dit dat Timo van den Heuvel (directeur SALTO-school De Vuurvlinder) ook directeur wordt op onze school. Madeleine Vugs Ė die u al kent - blijft op onze school het vaste aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders.

Wij zijn er van overtuigd dat wij door deze wijziging voor meer ouders en kinderen een passend aanbod hebben en hopen dat we nog meer kinderen het onderwijs kunnen bieden waar zij - maar ook onze brainport regio - behoefte aan hebben. Uiteraard hebben wij u als onze ambassadeurs daarbij nodig. We hopen daarom dat we in nauw overleg met u de gewenste veranderingen kunnen doorvoeren. In het nieuwe schooljaar zullen wij een informatiebijeenkomst organiseren. Op maandag 20 augustus kunt u kennis maken met Timo van den Heuvel.