Onze beleidsdocumenten op een rij:
Mocht u op zoek zijn naar document dat u hier niet kunt vinden, bel of mail ons. Wij verstrekken het u graag.
​​​​​​
Gedrag en Respect
  • Wij vinden het belangrijk dat regels en afspraken duidelijk en zichtbaar zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Zo kunnen we elkaar aanspreken als er zich ongewenste situaties voordoen. Pesten is voor ons onacceptabel. In het respect-protocol hebben wij de werkwijze en afspraken vastgelegd. Klik hier voor het respect-protocol. 
  • Naast het respect-protocol hebben wij in korte zinnen opgeschreven hoe wij met elkaar om willen gaan. Leerlingen t.ov. elkaar, leerkrachten t.ov. leerlingen en spullen van anderen en van school, ouders en elkaar en ouders t.o.v. leerkrachten, leerlingen en andere ouders. Klik hier voor het gedragsprotocol

Leerlingtevredenheid
  • Elk jaar onderzoeken wij de leerlingtevredenheid. Leerlingen uit de bovenbouw vullen anoniem een vragenlijst in. 
  • Klik hier voor het totale rapport 2016.
  • Klik hier voor het totale rapport 2017.

Protocol Social Internet &Media
  • Socials media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoewel het veel positieve kanten heeft, leert de realiteit ons ook dat we voorzichtig om moeten gaan met het gebruik van social media. Daarom heeft SALTO een Protocol Internet & Social Media opgesteld. Hierin staan afspraken die op alle SALTO-scholen worden gehanteerd.  Klik voor het protocol: Protocol social media


Schoolgids, Schoolplan en Jaarplan-Jaarverslag

  • Klik hier voor de schoolgids 2017-2018. In de schoolgids staat alle praktische informatie over onze school is opgenomen. De MR en de RvB hebben ingestemd met de schoolgids. Klik hier voor de instemming.
  • In het document schoolplan 2016-2020 leest u hoe wij naar onderwijs kijken, wat wij belangrijk vinden en in dit document leest u onze plannen, onze ambitie voor de komende jaren. Klik hier voor het meerjaren schoolplan.
  • Het meerjaren schoolplan is verdeeld over de jaren 2016 - 2017 - 2018 en 2019. Elk jaar maken we een jaarplan en een jaarverslag (de realisatie van ons jaarplan).
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
  • Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op onze school worden toegelaten. Klik hier voor het SOP dat in 2015 is opgesteld en  in 2017 is bijgesteld.