Schoolgids 2016-2017
Klik hier voor de schoolgids 2016-2017. In de schoolgids staat alle praktische informatie over onze school is opgenomen. De MR en de RvB hebben ingestemd met de schoolgids. Klik hier voor de instemming.

Schoolplan 2016-2020
In dit document leest u hoe wij naar onderwijs kijken, wat wij belangrijk vinden en in dit document leest u onze plannen, onze ambitie voor de komende jaren. Klik hier voor het meerjaren schoolplan.

Leerlingtevredenheidsonderzoek 2016
Elk jaar onderzoeken wij de leerlingtevredenheid. Leerlingen uit de bovenbouw vullen anoniem een vragenlijst in. 
Klik hier voor het totale rapport.

Respect-protocol
Wij vinden het belangrijk dat regels en afspraken duidelijk en zichtbaar zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Zo kunnen we elkaar aanspreken als er zich ongewenste situaties voordoen. Pesten is voor ons onacceptabel. In het respect-protocol hebben wij de werkwijze en afspraken vastgelegd. Klik hier voor het respect-protocol. 

Gedragsprotocol
Naast het respect-protocol hebben wij in korte zinnen opgeschreven hoe wij met elkaar om willen gaan. Leerlingen t.ov. elkaar, leerkrachten t.ov. leerlingen, ouders en elkaar en ouders t.o.v. leerkrachten, leerlingen en andere ouders. Klik hier voor het gedragsprotocol.


Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op onze school worden toegelaten. Klik hier voor het SOP dat in 2015 is opgesteld en nog steeds van kracht is.


Protocol Social Internet &Media
Socials media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoewel het veel positieve kanten heeft, leert de realiteit ons ook dat we voorzichtig om moeten gaan met het gebruik van social media. Daarom heeft SALTO een Protocol Internet & Social Media opgesteld. Hierin staan afspraken die op alle SALTO-scholen worden gehanteerd.  Klik voor het protocol: Protocol social media