Verlof en verzuim
 
Hoe te handelen bij verzuim
Als uw kind, om welke reden dan ook, onverwachts de school niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan vr 8.30 uur te bellen.  Als wij de reden van verzuim niet op tijd kunnen achterhalen, dan is het verzuim ongeoorloofd. Wij maken van ongeoorloofd verzuim melding bij de leerplichtambtenaar.
 
Telefoonnummer van de school: 040-2410313
 
Verlof
Er is een aantal dagen waarop u voor uw kind vrij kunt vragen. Over het algemeen zijn het die dagen, waarvoor elke werknemer ook verlof kan opnemen: bijwonen huwelijk, jubilea, begrafenissen, kerkelijke of levensbeschouwelijke verplichtingen.

Verlof moet altijd ruim vooraf (indien mogelijk veertien dagen) schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd. Hiervoor is een formulier beschikbaar: Verlofformulier
Voor religieuze feesten die langer dan n dag duren kan maximaal 1 dag vrij worden gegeven. Het verlof wordt gegeven voor de eerste dag van het feest. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de directeur.