Links naar schoolactiviteiten

Schooljaar 2014-2015 maakte de Kunstclub o.l.v. Laura Nieuwenhuis een aantal "stomme" filmpjes. Hier drie filmpjes: Charlie in het restaurant, Val van de trap en De Charlies weten het beter

Het eerste trimester van de lessen beeldend schooljaar 2013-2014 in de groepen 6, 7 en 8 is door onze cultuurcoach afgesloten met een sportproject, aansluitend op de Extreem Fitte Fruit Week. Behalve een tentoonstelling is er een stop motion filmpje gemaakt. Dat is te vinden op You Tube

Op maandag na schooltijd is de Kunstclub actief. Kinderen maken in een periode van 4 keer 6 weken kennis met diverse vormen van kunsteducatie. De Kunstclub is een activiteit waarbij we samenwerken met het Centrum Voor De Kunsten. In schooljaar 2011-2012  werden door Nina Ruge danslessen gegeven. Deze lessen zijn afgesloten met een presentatie aan de ouders. De lessen audio-visueel van  Laura Nieuwenhuis zijn ook afgesloten met een presentatie die te zien is op Youtube

Tijdens gymlessen, op de Louis Buelensdagen en Koningsspelen zijn door Anne Keeris, onze voormalige combinatiedocent verschillende filmpjes gemaakt. Ze staan verzameld op deze site.
Ook in deze serie een korte impressie van de voorbereidende lessen tafeltennis in het kader van het project Table Stars. en de clinic in de indoor sporthal. Kijken!!

Schooljaar 2010-2011 hebben alle leerkrachten bijscholing gehad in het gebruik van het digitale schoolbord. Hierbij een tweetal links naar de resultaten van die bijscholing.
De eerste is naar een rekenles van Fenna voor de groepen 1-2. De tweede link is die naar een taalles in groep 8 bij Olga
Deze bijscholing werd gegeven door André Slegers van KEii

Gerelateerd aan Louis Buelens zijn er nog de volgende links:
Reportage n.a.v. 50 jarig jubileum door ED-tv.
De faceboekpagina over Louis Buelens, die door de familie gemaakt is.
De fotoreportage van de herdenking in Tervuren op 30 januari 2010..


Oudere filmpjes, maar nog steeds heel leuk om naar te kijken.
Filmpje over de Kerstmarkt van 2010.
Juf Olga is aan vakantie toe in samenwerking met CKE.
Naschoolse workshop CKE: o.l.v. Laura Nieuwenhuis Maak je eigen reclame
Naschoolse workshop CKE dans o.l.v. Nina Ruge Dans met groep 5 en 7