Na groep 8 gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Uit feed-back vanuit het voortgezet onderwijs (wij blijven onze oud-leerlingen nog een aantal  jaren volgen) weten we dat de kwaliteit van onze verwijzingen zeer goed is.  Kinderen van onze school komen op een plek terecht waar ze zich op een goede manier verder kunnen ontwikkelen, passend bij hun aanleg, kennis, vaardigheden en motivatie. 

Uitstroomgegevens: 
 
Schooljaar -> 2013 2014 2015 2016
         
% uitstroom naar:        
VMBO basis/kader 39,2 25 60 31,25
VMBO theoretisch/MAVO 17,4 50 10 25
HAVO 34,8 8,3 20 25
VWO 8,6 16,6 10 18,75